Ailede Şiddetin Sebepleri

Ailede Şiddetin Sebepleri

Aile kavramı, toplumdaki tüm tehlikelere, tehditlere ve gerginlik yaratan tüm faktörlere karşı korunma imkanı sunan bir kale gibidir. Ya da böyle olmalıdır ve bu şekilde idare edilmelidir. Ancak toplumsal sorunlar veya ezberlenmiş geleneksel davranışlar, aile içerisinde şiddete yol açabilmektedir. Aile içerisindeki şiddet, birden fazla faktöre bağlı olarak gelişebildiği gibi; Geçmişten gelen bir sorunu işaret ediyor da olabilir. Pek ala, ailede şiddetin sebepleri nelerdir ve bunlara karşı nasıl önlem almak gerekmektedir?

Ailede Şiddetin Sebepleri

  • Çocuklarına ya da eşlerine karşı şiddet uygulayanlar, genellikle çocukluklarında şiddete maruz kişilerdir. Bunun asıl sebebi, bu kişilerin çocuklukları boyunca sorunlarını dayak ve şiddet ile çözebilecekleri konusunda şartlandırılmış olmalarıdır. Bilinç altındaki şiddet eğiliminin farkında bile olmadan fiilen uygulamaya geçebilirler.
  • Alıngan ve genelde öfkeli olan kişiler, şiddete başvurmak konusunda daha aceleci davranırlar. Özellikle fiziksel komplekse sahip kişilerde şiddet eğilimine daha sık rastlamak mümkündür. Örneğin fazla kilolu kişiler ya da saç dökülmesi yaşayan erkekler bu gibi konularda aşırı öfkeli olabilirler.
  • Eşler ya da aile arasındaki bireylerin iletişim bozukluğunu sıklıkla yaşıyor olması da aile içerisinde şiddet ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bireyler birbirlerini dinlemeden yanlış anlamaya meyilli hale gelebilirler.
  • Endişe ve stres altına yaşamak da şiddeti doğuran en kuvvetli etkenlerden biridir. Ailenizde herhangi birini sürekli olarak kısıtlayıp psikolojik şiddet uygulamanız halinde, bir süre sonra stres altında kalan kişi de tepkisini fiziksel olarak verme eğiliminde bulunabilir. Genellikle bu durum çocuklarda, aileye karşı şiddet eğilimi şeklinde görülmektedir.

Ailede Şiddet Nasıl Sonuçlar Doğurur?

Birden fazla tekrar eden şiddete başvurma durumu, bireyler arasındaki iletişime kalıcı olarak zarar verilebilir. Çünkü tek seferlik öfke patlamaları istisna kabul edilebilirken, bunun bir alışkanlık haline gelmesi; Şiddete uğrayan kişiyi baskı ve stres altında bırakabilir. Zaman içerisinde birey arasındaki ilişki tamamen kopabilir ve bu süreç oldukça şiddetli geçebilir.

Eşinden şiddet gören bir kadın üzerinden gidecek olursak, çoğunlukla şiddete maruz kalan kadında aşağılanma psikolojisine bağlı olarak öfke nöbetleri ve kompleks problemleri ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak kadında alkol bağımlılığı ya da cinsellik fobisi gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca ailede şiddetin en büyük zararlarından biri de psikolojiktir. Ailedeki çocuk üzerinde ciddi etkiler bırakabilir ve çocuk bilinç altında sorunlarını çözme yönteminde şiddete başvurmak üzere kendisini şartlandırabilir. Bu da çocuğun daha büyük sorunlar yaratabileceği bir yetişkinlik sürecinin ihtimalini doğurmaktadır.

Ailede Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

  • Aile içerisinde şiddet gören ve aşağılanan kadın figürü, erkek ya da kız çocuk fark etmeksizin çocuk üzerinde kalıcı negatif etkiler bırakabilir. Kız çocuğu, cinsiyetinden dolayı kişiliğini annesi ile özdeştirebilir. Bu sebeple kendisinin aşağılık bir canlı olduğunu düşünerek pek çok fobi edinebilir ya da kaygı bozukluğu yaşayabillir. Erkek çocuklarında ise, kadının dövülebileceği fikri yeşerebilir. Ancak bu sebepler kişi ve durumlara bağlı olarak sayısız şekilde de çeşitlenebilir. Örneğin baba, erkek çocuğu için çok itici bir figür ise, o halde çocukta cinsel kimlik bunalımları yaşanması mümkün olabilir.
  • Aile içerisinde sık yaşanan şiddetli geçimsizlik durumu, çocuklar üzerinde evlilik kurumuna olan inancın azalmasına sebep olabilir. Genellikle ailede şiddete şahit olan çocukla, yetişkinlikleri boyunca yalnız bir hayatı tercih edebilmektedir.
  • Ailede şiddet, çocuğun en sevdiği iki kişi arasında gerçekleşmektedir. Bu sebeple en büyük travmalar buna bağlı gerçekleşir. Çocuğun kendine olan güveni yeterli seviyede gelişemeyebilir.
  • Evde şiddet gören kadınların bazıları, hırsını çocuktan alma içgüdüsü geliştirebilir. Yani evde dayağa maruz kalan kadınların çoğu, çocuğuna şiddet uygulamaya meyillidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares